Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 17:58

Mniów dnia 06.09.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.31.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 06.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliniany Las obręb geodezyjny Straszów obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym

786,796,785,795/1,795/2,795/3,794,793,792,791,790,789

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Więcej…
 
Informacja o wydanej decyzji środowiskowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 12:30

Mniów, dnia 10.08.2018r

Znak: GKPS.V.6220.3.2018

Informacja Wójta Gminy Mniów

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm),

informuję,że

dnia 08 sierpnia 2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej planowanej na działce nr 9/1 w miejscowości Mokry Bór”.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 09 sierpnia 2018 12:36

Mniów dnia 03.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 02.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie ok. 355,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki a na skrzyżowaniu z linią SN linię kablową doziemną obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 140/2,116/3,117/3,138/1,138/2,221,222,223.

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN oraz kabel doziemny YAKSXs 4x 35 mm

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 09 sierpnia 2018 12:29

Mniów dnia 09.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.23.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 08.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie ok. 90,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 393/6, położoną w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • linia napowietrzna niskiego napięcia o długości około 90,0 m (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 sierpnia 2018 12:23

Mniów dnia 01.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2018

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 31.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie ok. 355,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej i gminnej, obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 352 i część pasa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 353, położoną w miejscowości Przełom oraz nieruchomość o numerze ewidencyjnym 398/1 i część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 397, położoną w miejscowości Zachybie, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • linia napowietrzna niskiego napięcia o długości około 355,0 m (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 50