Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 26 września 2017 11:15

Mniów dnia 26.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 12/2017 znak: GKPS.V.6733.24.2017 z dnia 26.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa ok. 230,0 mb odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 343 (droga), 287, 288, 289/1 oraz 289/2 położoną w miejscowości Wólka Kłucka, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 26 września 2017 11:13

Mniów dnia 26.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.23.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 11/2017 znak: GKPS.V.6733.23.2017 z dnia 26.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 170,0 mb odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 373, 374/3, 374/2, 375/1, 376/1, 376/2, 377, 380, 381, 382 położoną w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 20 września 2017 16:42

Mniów dnia 20.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 9/2017 znak: GKPS.V.6733.22.2017 z dnia 19.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  1. Budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE Ø110 mm wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych : 466, 410 /droga krajowa/, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 174, 175, 794, 176/1, 176/4, 176/5, 177, 178, 179 położonych w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 12:39

Mniów dnia 04.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.19.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 7/2017 znak: GKPS.V.6733.19.2017 z dnia 04.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie zbiornika wyrównawczego wody 400 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniów ul. Kamieniec, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1586, 1582, 1584, 1574, 1576, 1578, 1580 oraz 2539/3 .

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 30 sierpnia 2017 16:08

Mniów dnia 30.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 28.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 230mb na działkach o numerach ewidencyjnych: 343,287,288,289/1,289/2 w miejscowości Wólka Kłucka.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 46

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74