Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 27 grudnia 2018 10:19

Mniów dnia 18.12.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.35.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 15/2018 znak: GKPS.V.6733.35.2018 z dnia 18.12.2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • nadbudowie obiektu Urzędu Gminy w Mniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego poddasza na cele związane z dotychczasową funkcją obiektu, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 555/12, 555/5 oraz 555/6, położoną w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 25 października 2018 09:53

Mniów dnia 19.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.29.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr: 12/2018 znak: GKPS.V.6733.29.2018 z dnia 18.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych: 786, 796, 785, 795/1, 795/2, 795/3, 794, 793, 792, 791, 790, 789, położonych w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV, wraz ze stanowiskami słupowymi.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 25 października 2018 09:48

Mniów dnia 24.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.31.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 13/2018 znak: GKPS.V.6733.31.2018 z dnia 24.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliniany Las obręb Straszów, obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym:
    786, 796, 785, 795/1, 795/2, 795/3, 794, 793, 792, 791, 790, 789.

Zakres programowy inwestycji:

  • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 11 października 2018 14:21

Mniów dnia 09.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.34.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm), oraz art 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia, że: w dniu 09.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka drogi wewnętrznej z zatoczką o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej – gminnej.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
niedziela, 30 września 2018 23:00

Wójt Gminy Mniów informuje, że Firma IRIS - Kielce opracowuje projekt budowy sieci światłowodowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu na obszarze województwa świętokrzyskiego”.

W związku z powyższym pracownicy firmy IRIS będą uzgadniać z mieszkańcami gminy Mniów przebieg trasy sieci światłowodowej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 52