Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 sierpnia 2018 12:18

Mniów dnia 31.07.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.17.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 5/2018 znak: GKPS.V.6733.17.2018 z dnia 31.07.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi wewnętrznej

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych 223/6, 223/3, 239/1, 238/4, 238/3 oraz części pasa drogi o kategorii wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 228, położoną w miejscowości Grzymałków ul. Spacerowa, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Linia kablowa niskiego napięcia (kabel YAKXs 4x35 mm),
 • Słupy wirowane typu E

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 lipca 2018 09:22

Mniów dnia 16.07.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.16.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm),Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 4/2018 znak: GKPS.V.6733.16.2018 z dnia 12.07.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych:256,255/2,260/2,260/1-dr, 254/1-dr, 254/2, 261/1, 262/1, położoną w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

- budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym do 1kV ,

- budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 08 czerwca 2018 14:26

Mniów dnia 08.06.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.19.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 06.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej-gminnej,obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Pieradła, obręb Przełom.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 07 czerwca 2018 14:22

2018-06-07 14:22:54

Znak: GKPS.V.6733.17.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 04.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami wirowanymi typu E w miejscowości Grzymałków ul. Spacerowa na działkach o nr ewid. 218/1,218/2,219,220/2,220/1,221,222,228

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 06 czerwca 2018 12:47

Mniów dnia 06.06.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.15.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 3/2018 znak: GKPS.V.6733.15.2018 z dnia 06.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka napowietrzno -kablowej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi wewnętrznej,

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych 255/2,266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274/6 oraz części pasa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 256, położonych w miejscowości Grzymałków,

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Linia kablowa niskiego napięcia (kabel YAKXs 4x35 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN ,

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 50