Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
niedziela, 06 sierpnia 2017 11:40

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.14.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 6/2017 znak: GKPS.V.6733.14.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 1120,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania,obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych : 203/5, 204/1 oraz 215 (droga gminna) położoną w miejscowości Stachura-Przecinka obręb geodezyjny Malmurzyn, gmina Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
niedziela, 06 sierpnia 2017 11:36

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.13.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 5/2017 znak: GKPS.V.6733.13.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 335,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 450 oraz 422 (droga powiatowa) położoną w miejscowości Zaborowice, gmina Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
niedziela, 06 sierpnia 2017 11:33

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.12.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 4/2017 znak: GKPS.V.6733.12.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego odcinek Przełom-Pielaki ok. 170,0 m
  • Budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, odcinek Przełom-Pielaki ok. 50,0 m, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 294/2 oraz 444 (droga gminna) położoną w obrębie Przełom, gmina Mniów.

 

Poprawiony ( niedziela, 06 sierpnia 2017 11:39 )
Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 13 lipca 2017 18:39

Mniów dnia 13.07.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.16.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 10.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Poszerzeniu drogi publicznej od działki numer 122 do działki numer 103 we wsi Pieradła obręb Przełom .

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Poprawiony ( czwartek, 13 lipca 2017 18:43 )
Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 12 lipca 2017 13:17

Mniów dnia 12.07.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.11.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 3/2017 znak: GKPS.V.6733.11.2017 z dnia 12.07.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa ok. 200,0 m odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PCV Ø110 wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania,
    obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych: 292, 293,294/2, 294/1, 295/1, 243dr, 297/1, 297/2, 298/2, 300/2, 301/2, 302/2, 303/2, 304/2, 381/2, 305/2 położonych w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 46

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74