Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 22 maja 2018 18:06

Mniów dnia 22.05.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.7.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 1/2018 znak: GKPS.V.6733.7.2018 z dnia 18.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej – gminnej, w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 08 maja 2018 15:20

Mniów dnia 07.05.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.15.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 07.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami wirowanymi typu E i żelbetowymi-ŻN w miejscowości Grzymałków ul. Górna na działkach o nr ewid. 255/2,256,266,267,268,269,271,272,273,274/6

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 24 kwietnia 2018 12:20

Mniów dnia 23.04.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.11.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 23.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Cierchy na działkach o nr ewid. 369,372,355,322/1

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 06 kwietnia 2018 13:59

Mniów dnia 04.04.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.7.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 03.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej – gminnej, w miejscowości Mniów.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Apel Wójta Gminy Mniów do zarządców, właścicieli nieruchomości i administratorów obiektów budowlanych PDF Drukuj Email
środa, 17 stycznia 2018 11:25

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele, zarządcy, administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych odpowiedzialni są za usuwanie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów oraz innych elementów

obiektów budowlanych.

W związku z powyższym apeluję do właścicieli, zarządców i administratorów następujących obiektów:

  • magazynowych;
  • obiektów handlowych;
  • domów prywatnych i innych budynków mieszkalnych

o systematyczne prowadzenie prac mających na celu usunięcie ponadnormatywnej pokrywy śniegu z dachów budynków, rynien, balkonów oraz chodników

Jestem przekonany, że czystość w gminie i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.

Już dziś dziękuję wszystkim tym mieszkańcom Gminy Mniów, którzy odpowiedzą na mój apel i zadbają o estetykę i czystość naszej gminy.

Wójt Gminy Mniów

Mariusz Adamczyk

Poprawiony ( środa, 17 stycznia 2018 11:29 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 50