Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 09 sierpnia 2018 11:29

Mniów dnia 09.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.23.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 08.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie ok. 90,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 393/6, położoną w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • linia napowietrzna niskiego napięcia o długości około 90,0 m (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 sierpnia 2018 11:23

Mniów dnia 01.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2018

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 31.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie ok. 355,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej i gminnej, obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 352 i część pasa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 353, położoną w miejscowości Przełom oraz nieruchomość o numerze ewidencyjnym 398/1 i część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 397, położoną w miejscowości Zachybie, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • linia napowietrzna niskiego napięcia o długości około 355,0 m (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 sierpnia 2018 11:18

Mniów dnia 31.07.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.17.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 5/2018 znak: GKPS.V.6733.17.2018 z dnia 31.07.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi wewnętrznej

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych 223/6, 223/3, 239/1, 238/4, 238/3 oraz części pasa drogi o kategorii wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 228, położoną w miejscowości Grzymałków ul. Spacerowa, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Linia kablowa niskiego napięcia (kabel YAKXs 4x35 mm),
 • Słupy wirowane typu E

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 lipca 2018 08:22

Mniów dnia 16.07.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.16.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm),Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 4/2018 znak: GKPS.V.6733.16.2018 z dnia 12.07.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych:256,255/2,260/2,260/1-dr, 254/1-dr, 254/2, 261/1, 262/1, położoną w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

- budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym do 1kV ,

- budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 08 czerwca 2018 13:26

Mniów dnia 08.06.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.19.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 06.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej-gminnej,obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Pieradła, obręb Przełom.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 52