Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 13:39

Mniów dnia 04.09.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.19.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 7/2017 znak: GKPS.V.6733.19.2017 z dnia 04.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie zbiornika wyrównawczego wody 400 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniów ul. Kamieniec, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1586, 1582, 1584, 1574, 1576, 1578, 1580 oraz 2539/3 .

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 30 sierpnia 2017 17:08

Mniów dnia 30.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 28.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 230mb na działkach o numerach ewidencyjnych: 343,287,288,289/1,289/2 w miejscowości Wólka Kłucka.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 30 sierpnia 2017 17:06

Mniów dnia 30.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.23.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 28.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 170m na działkach o numerach ewidencyjnych:
    373,374/3,374/2,375/1,376/1,376/2,377,380,381,382 w miejscowości Cierchy.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 22 sierpnia 2017 09:19

Mniów dnia 21.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.20.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 21.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice - Baran - Chyby - Podchyby – Serbinów- Rogowice.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 18 sierpnia 2017 09:24

Mniów dnia 16.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.21.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 10.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie drogi wewnętrznej w Mniowie.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (DOC170817-17082017145715.pdf)DOC170817-17082017145715.pdf4015 Kb2017-08-24 09:30
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 48

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74