Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 17 sierpnia 2017 21:02

Mniów dnia 17.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 16.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 mm o długości około 400m w miejscowości Mniów ul. Kielecka(prawa strona – kierunek Końskie), na działkach o nr ewid. 466, 410, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 174, 175, 794, 176/1, 176/4, 176/5, 177, 178, 179.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (DOC170817-17082017145315.pdf)DOC170817-17082017145315.pdf5108 Kb2017-08-24 09:33
Poprawiony ( czwartek, 24 sierpnia 2017 09:33 )
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 sierpnia 2017 20:54

Mniów dnia 07.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.19.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 07.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie zbiornika wyrównawczego wody 400m³ wraz z infrastrukturą towarzysząca w Mniowie ul. Kamieniec w obrębie działek:
  - 1586 – zbiornik wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastruktura techniczną,
  - 1582,1584 – projektowany wodociąg
  - 1574,1576,1578,1580,1582 – wymiana wodociągu
  - 2539/3 – zjazd na działkę 1586

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
niedziela, 06 sierpnia 2017 12:40

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.14.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 6/2017 znak: GKPS.V.6733.14.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie ok. 1120,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania,obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych : 203/5, 204/1 oraz 215 (droga gminna) położoną w miejscowości Stachura-Przecinka obręb geodezyjny Malmurzyn, gmina Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
niedziela, 06 sierpnia 2017 12:36

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.13.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 5/2017 znak: GKPS.V.6733.13.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie ok. 335,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 450 oraz 422 (droga powiatowa) położoną w miejscowości Zaborowice, gmina Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
niedziela, 06 sierpnia 2017 12:33

Mniów dnia 04.08.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.12.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 4/2017 znak: GKPS.V.6733.12.2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego odcinek Przełom-Pielaki ok. 170,0 m
 • Budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, odcinek Przełom-Pielaki ok. 50,0 m, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 294/2 oraz 444 (droga gminna) położoną w obrębie Przełom, gmina Mniów.

 

Poprawiony ( niedziela, 06 sierpnia 2017 12:39 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 48

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74