Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 lipca 2019 12:44

Mniów dnia 15.07.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.17.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 15.07.2019 r. została wydana decyzjia nr 17/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie wodociągu o długości ok. 300m w miejscowości Wólka Kłucka na działkach o nr ewid. 104/11, 104/10, 104/9, 104/8, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/3, 104/2, 104/1, 184dr, 229

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Więcej…
 
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania PDF Drukuj Email
środa, 10 lipca 2019 10:40

Mniów dnia 08.07.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.16.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania znak: GKPiB.III.6733.16.2019 z dnia 08.07.2019 r. dla inwestycji polegającej na:

  • „budowie słupa oraz linii SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza nN w msc. Podchyby, obręb geodezyjny 0015 Serbinów, gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów; nr ewid. działek: 66, 71/3” w ramach zadania „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu usługowego w msc. Podchyby (obręb geodezyjny 0015 Serbinów), gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów – RE Skarżysko”

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 03 lipca 2019 14:25

Mniów dnia 27.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.15.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.) Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 27.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 350mb w miejscowości Zachybie obręb geodezyjny Przełom na działkach o nr ewid.398/2, 397, 364/2, 364/1, 363/2, 363/1, 362/2, 362/1,361/2,361/1,360/2,360/1,359/6,359/5,359/4,359/3, 358/2,358/1,365/3.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie Gminy w Mniowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Wybory do Izb Rolniczych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 czerwca 2019 12:06

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych został wyznaczony na dzień 28 lipca 2019 r.

WAŻNE DATY:

• 17 - 25 czerwca 2019 r. - wyłożenie w Urzędzie Gminy Mniów spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach;

• do 5 lipca 2019 r. – zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych;

• 28 lipca 2019 r. - WYBORY

ZASADY WYBORÓW:

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i osoby prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 czerwca 2019 11:30

Mniów dnia 17.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.12.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 6/2019 znak: GKPiB.III.6733.12.2019 z dnia 17.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • "budowie linii kablowej SN - 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN" w ramach zadania "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10 budynków mieszkalnych w miejscowości Wólka Kłucka, dz. nr 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, oraz dz.nr 104/11 i część działki nr 184 gm. Mniów - RE Skarżysko".

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 50