Gmina Mniów

Ogłoszenia firm i instytucji
List Prezesa KRUS do rolników PDF Drukuj Email
czwartek, 28 lipca 2016 11:31

Pan Jacek Dubiński Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim.

Treść w załączeniu.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (list Prezesa.pdf)list Prezesa.pdf294 Kb2016-08-03 11:33
 
Ograniczenia w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2016 12:30

W załączeniu rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 z pózn. zm.) na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego.

Rozporządzenie dotyczy dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych znajdujących się na obszarze województwa świętokrzyskiego i zostało wydane W związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży.

 

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZWI_TOKRZYSKIEGO.(1403787_1207167).pdf)OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZWI_TOKRZYSKIEGO.(1403787_1207167).pdf692 Kb2016-07-18 12:32
 
Podstawowe zasady bioasekuracji fermy trzody chlewnej PDF Drukuj Email
piątek, 15 lipca 2016 08:39

W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach na temat zagrożeń wirusem ASF wraz z informacją na temat zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (DOC150716-15072016094230.pdf)DOC150716-15072016094230.pdf634 Kb2016-07-18 08:44
 
Eksploatacja kopalin - informacja PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lipca 2016 12:22

W związku częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisami Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.), działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju, ilości, sposobu wydobycia kopaliny oraz obszaru złoża.

Możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności, jeżeli jednocześnie wydobycie:

- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,

- nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,

- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, aresztu lub grzywny.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (pismo do gmin.pdf)pismo do gmin.pdf117 Kb2016-07-07 12:23
Poprawiony ( czwartek, 07 lipca 2016 12:25 )
 
Jak się zachować podczas upałów i burz PDF Drukuj Email
piątek, 24 czerwca 2016 11:06

W załączeniu dwa poradniki dotyczące zachowania się podczas wysokich upałów oraz w czasie burz.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Burza poradnik.(1378630_1178053).pdf)Burza poradnik.pdf390 Kb2016-06-24 11:11
Download this file (Upał poradnik.(1378632_1178054).pdf)Upał poradnik.pdf461 Kb2016-06-24 11:10
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 24

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74