Gmina Mniów

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 26 października 2018 09:45

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana w remizie w Mniowie w dniach 29 (poniedziałek) i 30 (wtorek) października 2018 r. w godzinach od 1000 do 1500.

Poprawiony ( piątek, 26 października 2018 09:49 )
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 26 października 2018 09:30

W Biuletynie Informacji Publicznej urzędu znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Szczegóły ogłoszeniu..

Poprawiony ( piątek, 26 października 2018 09:49 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 25 października 2018 09:57

W dniu 19 października 2018 roku odbyła się czterdziesta ósma uroczysta sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i jedenasta w 2018 roku. Rada Gminy Mniów na XLVIII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 25 października 2018 09:53

Mniów dnia 19.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.29.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr: 12/2018 znak: GKPS.V.6733.29.2018 z dnia 18.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych: 786, 796, 785, 795/1, 795/2, 795/3, 794, 793, 792, 791, 790, 789, położonych w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV, wraz ze stanowiskami słupowymi.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 108

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74