Gmina Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 14 sierpnia 2018 12:35

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia”.

 
Darmowa mammografia oraz cytologia dla mieszkanek Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 13:56

Serdecznie zapraszamy w dniach 16-17 sierpnia na darmową cytologię oraz

mammografię, która będzie wykonywana za darmo po uprzedniej rejestracji

telefonicznej.

Wszystkie informacje pod nr tel. 661 911 300

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 09 sierpnia 2018 11:36

Mniów dnia 03.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 02.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie ok. 355,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki a na skrzyżowaniu z linią SN linię kablową doziemną obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 140/2,116/3,117/3,138/1,138/2,221,222,223.

Zakres programowy inwestycji:

  • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN oraz kabel doziemny YAKSXs 4x 35 mm

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 09 sierpnia 2018 11:29

Mniów dnia 09.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.23.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 08.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 90,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 393/6, położoną w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • linia napowietrzna niskiego napięcia o długości około 90,0 m (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 108

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74