Gmina Mniów

Decyzje o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 17 listopada 2009 14:55

Zgodnie z rejestrem o warunkach zabudowy, prowadzonym przez tut. Urząd; Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do 06.11.2009r wydano 100 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:39 )
Więcej…
 
Zwrot akcyzy dla rolników PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 17 listopada 2009 11:00

Wójt Gminy Mniów informuje, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2009 r. przeznaczył kwotę w wysokości 55 % wnioskowanego zapotrzebowania.

W związku z powyższym z dniem 17 listopada 2009 r. będzie wypłacany zwrot akcyzy dla rolników, którzy złożyli wnioski w dniach od 1 do 18 września 2009 r.

Zwrot akcyzy rolnikom, którzy złożyli wnioski po 18 września 2009 r. nastąpi w terminie późniejszym.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:23 )
 
Sprzedaż budynków Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 12 listopada 2009 16:20

OGŁOSZENIE

sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ofertowego

 

Gminna Spółdzielnia ,, Samopomoc Chłopska’’ w Królewcu, 26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie, pow. konecki tel.: 41 37-39-003, 41 37-39-036, ogłasza i zaprasza do przetargu ofertowego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Poprawiony ( czwartek, 12 listopada 2009 16:24 )
Więcej…
 
Informacja o decyzjach o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 28 października 2009 12:54
Od 1 stycznia do 30 września wydano 88 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i 5 decyzji inwestycyjnych. Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek Inwestora. Wniosek składamy na formularzu dostępnym w tutejszym Urzędzie pokój nr 15 i na stronie internetowej. Decyzja o warunkach zabudowy nie nadaje praw do terenu i nie narusza prawa własności ani uprawnień osób trzecich.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, ale organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, może stwierdzić jej wygaśnięcie:

  • jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  • jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenie są inne niż w wydanej decyzji a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:23 )
 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 następna > ostatnia >>

Strona 112 z 116