Gmina Mniów

Obwieszczenie o zmianach zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 28 maja 2010 13:19

Mniów, dnia 28.maja 2010 roku.


Wójt Gminy
w Mniowie


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów (uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000 r.) - w obrębie sołectw Pałęgi, Straszów, Gliniany Las, Grzymałków, Skoki, Wólka Kłucka. - wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.czerwca 2010 r. do 26.lipca 2010 r.,. w siedzibie Urzędu Gminy Mniów - Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej., Mniów ulica Centralna nr 9, pokój nr 15, w dniach i godzinach pracy Urzędu od 8:00. do 15:00 (31 dni roboczych).

Poprawiony ( poniedziałek, 31 maja 2010 13:39 )
Więcej…
 
Obwieszczenie o spisach wyborców PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 27 maja 2010 13:38

Obwieszczenie

Wójta Gminy Mniów

z dnia 27 maja 2010 rokuNa podstawie Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie /Dz. U. nr. 72 z 2010 roku, poz. 467 art.37 ust. 2 / podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniach 07-11 czerwca w godzinach 7.30 – 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Mniowie /pokój nr 16/ będą wyłożone do wglądu spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Zainteresowani mogą dokonać w tych dniach sprawdzenia czy są ujęci w spisie, a ich dane nie różnią się od danych wpisanych do spisu.Wójt Gminy

/-/ Leonard Świerczyński

Poprawiony ( czwartek, 27 maja 2010 13:53 )
 
Majówka 2010 PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 25 maja 2010 08:09
MNIOW1
 
Obwieszczenie o obwodach głosowania PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 19 maja 2010 12:11

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy w Mniowie

z dnia 14 maja 2010 r.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) oraz uchwały Nr 27/XXXIX/06 Rady Gminy w Mniowie z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 244, poz. 2819) - podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy M N I Ó W w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i tak :

Poprawiony ( środa, 19 maja 2010 12:35 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 116 z 126