Gmina Mniów

Fundusze pomocowe UE
Drugi etap kanalizacji gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 28 lutego 2013 10:11

Dane podstawowe


Dane podstawowe
ostat
woj_sw
unia
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Obiekt inwestycji

Drugi etap kanalizacji gminy Mniów - budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice


Koszt brutto

6.689.491,86 PLN

Kwota dofinansowania:

2.937.265,16 PLN
Źródło dofinansowania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL" Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko Zdrój
Termin realizacji VI.2010 – XII.2011
Opis W ramach realizowanej inwestycji została wykonana kanalizacja sieciowa grawitacyjna (9260 mb) i tłoczna (5671 mb) o łącznej długości 14,931 km. Celem dostarczenia ścieków do nowej oczyszczalni zostały wybudowane także 4 przepompownie sieciowe ścieków.

Wykonane zostały kanały boczne wraz ze studzienkami do sieci grawitacyjnej, umożliwiając tym samym włączenie do kanalizacji sanitarnej ok. 390 gospodarstwom domowym.

Poprawiony ( wtorek, 19 marca 2013 13:30 )
 
Drugi etap kanalizacji gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 28 lutego 2013 10:11

Dane podstawowe


Dane podstawowe
ostat
woj_sw
unia
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Obiekt inwestycji

Drugi etap kanalizacji gminy Mniów - budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice


Koszt brutto

6.689.491,86 PLN

Kwota dofinansowania:

2.937.265,16 PLN
Źródło dofinansowania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL" Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko Zdrój
Termin realizacji VI.2010 – XII.2011
Opis W ramach realizowanej inwestycji została wykonana kanalizacja sieciowa grawitacyjna (9260 mb) i tłoczna (5671 mb) o łącznej długości 14,931 km. Celem dostarczenia ścieków do nowej oczyszczalni zostały wybudowane także 4 przepompownie sieciowe ścieków.

Wykonane zostały kanały boczne wraz ze studzienkami do sieci grawitacyjnej, umożliwiając tym samym włączenie do kanalizacji sanitarnej ok. 390 gospodarstwom domowym.

Poprawiony ( wtorek, 19 marca 2013 13:30 )
 
Zakończenie budowy kanalizacji w miejscowościach Pielaki, Pieradła i Zaborowice PDF Drukuj Email
  
środa, 04 kwietnia 2012 06:37

Zakończone zostało przedsięwzięcie pn.: „DRUGI ETAP KANALIZACJI GMINY MNIÓW- BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PIELAKI, PIERADŁA I ZABOROWICE” o wartości 6.689.491,86 PLN. Jego realizacja trwała w latach 2010-2012. Gmina Mniów otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości 881.179 zł.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa o łącznej długości 14.822 metrów. Aby ścieki mogły dopłynąć do oczyszczalni ścieków konieczne było wybudowanie 4 przepompowni ścieków. Każda posesja w miejscowościach objętych kanalizacją grawitacyjną otrzymała studzienkę, do podłączenia się do sieci. Łącznie wybudowano prawie 400 podłączeń do kanalizacji o łącznej długości ponad 6,5 km.

logo

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (artykul.wfosigw.pdf)artykul.wfosigw.pdf170 Kb2013-03-19 13:42
Poprawiony ( wtorek, 19 marca 2013 13:42 )
 
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST PDF Drukuj Email
  
piątek, 12 sierpnia 2011 10:22
PR_NSP
woj_sw eu_efrrPROJEKT „E-ŚWIĘTOKRZYSKIE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty) w tym także Gminy Mniów. Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

 

Poprawiony ( piątek, 12 sierpnia 2011 10:28 )
Więcej…
 
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego PDF Drukuj Email
  
piątek, 12 sierpnia 2011 10:18
PR_NSP
woj_sw eu_efrrPROJEKT „E-ŚWIĘTOKRZYSKIE BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego w tym także Gmina Mniów.

Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest w 85% (21,25 mln zł);

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy.

 

Poprawiony ( piątek, 12 sierpnia 2011 10:27 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 6