Gmina Mniów

Fundusze pomocowe UE
Budowa kanalizacji sanitarnej Mniów - Węgrzynów - Borki PDF Drukuj Email
  
środa, 09 grudnia 2009 08:52

Dane podstawowe


Dane podstawowe
PR_NSP
woj_sw
eu_efrr
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Obiekt inwestycji

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów

zadanie 3 Mniów – Węgrzynów - Borki

Koszt brutto
4 790 365,90 zł (kwota sumaryczna dofinansowania dla oczyszczalni i kanalizacji: 7 516 962,00 zł)
Źródło dofinansowania
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 41 28-100 Busko Zdrój
Termin realizacji VII.2009 - XI.2010
Opis Wybudowana została kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniową (suma długości- 7,739 km) o przepustowości 225 m3/d. Zgodnie z warunkami przyłączenia, odbiór ścieków odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Mniów.

Wybudowano także 3 przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi.

Do systemu zostanie podłączonych docelowo 282 gospodarstw domowych składających się z 1355 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ilość wykonanych przyłączy do budynków wynosi blisko 250 sztuk).

Harmonogram prac


Harmonogram prac
Lp. Opis robót Planowany termin rozpoczęcia prac Planowany termin zakonczenia prac Aktualny stan prac

Kanały PCV grawitacyjne - S, F, G
IX.2009 XI.2010 zakończone

Przyłącza kanalizacji sanitarnej
VII.2009 X.2010 zakończone

Przepompownia ścieków P1 VII.2009 X.2010 zakończone

Przepompownia ścieków P2 IX.2010 X.2010 zakończone

Przepompownia ścieków P3 III.2010 X.2010 zakończone

Rurociągi tłoczne
VII.2009 XI.2010 zakończone

Inne - Projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego
VII.2009 XI.2010 zakończone

Lokalizacja


Lokalizacja
Poprawiony ( czwartek, 28 lutego 2013 10:02 )
 
Rozbudowa Zespołu Szkół w Grzymałkowie wraz z przychodnią PDF Drukuj Email
  
środa, 09 grudnia 2009 08:52

Dane podstawowe


Dane podstawowe
logo_ue_x80px
wojewodztwo_swietokrzyskie_x80px
program_regionalny-narodowa_strategia_spojnosci_x80px
Europejski fundusz rozwoju regionalnego Województwo Świętokrzyskie Program regionalny
Narodowa strategia spójności
Obiekt inwestycji Rozbudowa 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie wraz z przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych.
Planowany koszt brutto

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 285 325,52 zł

Budżet gminy: 856 883,68 zł

SUMA: 2 142 209,20 zł

Źródło dofinansowania

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie 5. 2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”

Wykonawca „CSK” Spółka z o.o. 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51
Termin realizacji VIII.2009 - XI.2010
Opis Przedmiotem projektu była modernizacja 1 budynku szkolno-edukacyjnego Zespołu Szkół w Grzymałkowie poprzez dobudowę dwukondygnacyjnego skrzydła budynku, zaprojektowanego w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Nowy budynek został połączony z istniejącym poprzez łącznik znajdujący się na parterze. Po zakończeniu realizacji projektu w budynku jest 6 nowych sal lekcyjnych (sale lekcyjne - szt. 5, sala komputerowa - 1 szt., gabinet medycyny szkolnej, pokój pomocy naukowych, bibliotekę oraz w-c uczniowskie).

W ramach projektu część parteru została przeznaczona na Przychodnię Zdrowia. Całość powierzchni rozbudowanego budynku wyniesła 1 189,20 m2
(kubatura 5236,2m3) w tym część dydaktyczna - 1 016,10 m2 tj. 85,4% powierzchni użytkowej. W takiej więc proporcji do ogólnych kosztów rozbudowy budynku Gmina Mniów otrzymała dofinansowanie w ramach RPOWŚ.

Powierzchnia dydaktyczna budynku po zakończeniu realizacji projektu wynosi 2516,10 m2. Dzięki temu powierzchnia dydaktyczna ulegnie zwiększeniu z wielkości 3,8 m2 na ucznia (364 uczniów z klasami "0") do 7 m2 (370 uczniów)

Podczas prac budowlanych nowa część budynku została docieplona styropianem oraz wełną mineralną.

Z budynku w jego części dydaktycznej korzysta obecnie ok 400 osób (w tym personel szkolny).

Nowa część budynku została wyposażona we wszystkie instalacje.

W piwnicach nowego skrzydła zlokalizowano:
 • szatnia dla ~300 uczniów
 • kotłownie

 • magazyn szkoły

 • pom. gospodarcze (sprzętu porządkowego)

 • szatnię z węzłem sanitarnym dla woźnych

 

Na parterze usytuowano przychodnię dla dzieci i dorosłych, składającą się z:

 • wózkownia
 • szatnia
 • recepcja
 • gabinet pielęgniarki środowiskowej
 • gabinet stomatologiczny
 • gabinet lekarski
 • gabinet szczepień
 • gabinet zabiegowy
 • pokój socjalny
 • szatnia i WC personelu
 • WC pacjentów, dostosowany dla niepełnosprawnych
 • pom. gospodarcze
 • komunikacja będąca jednocześnie poczekalnią
 • biblioteka z wypożyczalnią i pokojem opracowywania zbiorów
 • sala lekcyjna
 • komunikacja+rekreacja
 • WC dziewcząt
 • WC chłopców
 • WC niepełnosprawnych

 

Na piętrze zaprojektowano:

 • 4 sale lekcyjne
 • sala komputerowa
 • pokój pomocy naukowych
 • gabinet medycyny szkolnej
 • komunikacja+rekreacja
 • WC dziewcząt
 • WC chłopców

Zaprojektowana Przychodnia ma niezależne wejście i jest trwale oddzielona od Szkoły. Przychodnia spełnia również rolę poradni dla dzieci zdrowych i chorych oraz dla dorosłych. Wspólny dla wszystkich tych poradni jest gabinet lekarski. Obowiązuje rozdział godzinowy przyjmowania pacjentów chorych i zdrowych - dzieci chore i dorośli w godzinach przedpołudniowych, zdrowe w godzinach późniejszych.

 

Parametry techniczne nowego skrzydła:

 • powierzchnia użytkowa:

  Parter-Przychodnia zdrowia- 173,1m²

  Parter- część dydaktyczna- 288,6m²

  Piętro- część dydaktyczna – 425,5m²

  Piwnice- 302,0m²

 • powierzchnia zabudowy – 1699,3m²
 • kubatura V=5236,2m²

  długość budynku – 40,09m

  szerokość budynku – 15,49m

Harmonogram prac


Harmonogram prac
Lp. Opis robót Planowany termin rozpoczęcia prac Planowany termin zakonczenia prac Aktualny stan prac
1 Roboty budowlane VIII.2009 XI.2010 zakończone
1.1 Budynek szkoły VIII.2009 XI.2010 zakończone
1.1.1 Wykopy VIII.2009 IX.2009 zakończone
1.1.2 Fundamenty IX.2009 X.2009 zakończone
1.1.3 Ściany piwnic X.2009 XI.2009 zakończone
1.1.4 Stropy piwnic XI.2009 XII.2009 zakończone
1.1.5 Ściany nadziemia II.2010 III.2010 zakończone
1.1.6 Stropy nadziemia III.2010 IV.2010 zakończone
1.1.7 Klatki schodowe poz. 5.1 + 5.5 IV.2010 IV.2010 zakończone
1.1.8 Stal zbrojeniowa w budynku wg PT Konstrukcji X.2009 IV.2010 zakończone
1.1.9 Dach konstrukcja i pokrycie IV.2010 VI.2010 zakończone
1.1.10 Ścianki działowe piwnic V.2010 V.2010 zakończone
1.1.11 Ścianki działowe nadziemia V.2010 VI.2010 zakończone
1.1.12 Stolarka okienna z PCV VI.2010 VII.2010 zakończone
1.1.13 Stolarka drzwiowa drewniana XI.2010 XI.2010 zakończone
1.1.14 Ślusarka aluminiowa IX.2010 X.2010 zakończone
1.1.15 Tynki wewnętrzne VII.2010 VIII.2010 zakończone
1.1.16 Warstwy podposadzkowe VIII.2010 IX.2010 zakończone
1.1.17 Posadzki VIII.2010 IX.2010 zakończone
1.1.18 Malowanie wewnętrzne + licowanie płytkami IX.2010 XI.2010 zakończone
1.1.19 Elementy ślusarsko-kowalskie VII.2010 VIII.2010 zakończone
1.1.20 Elewacje VI.2010 VIII.2010 zakończone
1.1.21 Roboty zewnętrzne VI.2010 IX.2010 zakończone
1.2 Mała architektura (osłona śmietnikowa) IV.2010 IV.2010 zakończone
1.3 Termomodernizacja VI.2010 VIII.2010 zakończone
2 Instalacje sanitarne VIII.2009 XI.2010 zakończone
2.1 Instalacje wodne VIII.2009 VII.2010 zakończone
2.1.1 Przekładka istniejącego wodociągu VIII.2009 IX.2009 zakończone
2.1.2 Przyłacze wodociągowe IX.2009 X.2009 zakończone
2.1.3 Instalacje przeciwpożarowe X.2009 X.2009 zakończone
2.1.4 Inst. wody zimnej i ciepłej VII.2010 VII.2010 zakończone
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej X.2009 XI.2010 zakończone
2.2.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej X.2009 X.2009 zakończone
2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej XI.2010 XI.2010 zakończone
2.2.3 Instalacja grzewcza IX.2010 X.2010 zakończone
2.2.4 Instalacja gazu płynnego V.2010 V.2010 zakończone
2.2.5 Kotłownia IV.2010 V.2010 zakończone
2.3 Wentylacja mechaniczna X.2010 X.2010 zakończone
3 Instalacje elektryczne VI.2010 XI.2010 zakończone
3.1
Przewody VI.2010 VI.2010 zakończone
3.2 Tablice VI.2010 VI.2010 zakończone
3.3 Oprawy XI.2010 XI.2010 zakończone
3.4 Osprzęt XI.2010 XI.2010 zakończone
3.5 Instalacja odgromowa VIII.2010
IX.2010 zakończone
3.6 Pomiary XI.2010 XI.2010 zakończone

Zdjęcia


Zdjęcia z budowy

Grudzień 2009

Kwiecień 2010

Więcej zdjęć z budowy znajdziesz tutaj.

Lokalizacja


Lokalizacja
Poprawiony ( środa, 27 lutego 2013 08:46 )
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków PDF Drukuj Email
  
środa, 09 grudnia 2009 08:52

Dane podstawowe


Dane podstawowe
PR_NSP
woj_sw eu_efrr
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Obiekt inwestycji Rozbudowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w Mniowie
Koszt brutto
10 679 880,00 zł (kwota sumaryczna dofinansowania dla oczyszczalni i kanalizacji: 7 516 962,00 zł)
Źródło dofinansowania
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"
Wykonawca FAMBUD, Jerzy Pietrzak, Sp. z o.o., 96 – 100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 73
Termin realizacji VIII.2009 - XI.2010
Opis Inwestycja obejmowała budowę nowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowości 1200 m3 /d, tj. 9550 RLM, co umożliwi przyjęcie ścieków z terenu całej gminy. Nowa oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscu starej oczyszczalni biologicznej typu "Lemna". Z dwóch istniejących wcześniej basenów oczyszczalni jeden został zasypany zaś drugi pełni funkcję doczyszczającą dla wypuszczanych ścieków.
Inwestycja wiązała się z przebudową niektórych istniejących obiektów oczyszczalni, oraz budową nowych obiektów. Niektóre obiekty oczyszczalni
pozostaną bez zmian. Podczas prowadzenia inwestycji zapewniona była ciągłość pracy oczyszczalni.
Obecnie działa jeden z dwóch ciągów technologicznych oczyszczania ścieków, ze względu na dopływy ścieków surowych w ilości ok 500 m3/dobę.

Harmonogram prac


Harmonogram prac
Lp. Opis robót Planowany termin rozpoczęcia prac Planowany termin zakonczenia prac Aktualny stan prac
1 Roboty technologiczne VIII.2009 XI.2010 zakończone

Roboty przygotowawcze, demontaże i tymczasowe (razem) VIII.2009 XI.2010 zakończone

Sieci międzyobiektowe (powietrze) VII.2010 VII.2010 zakończone

Wyposażenie oczyszczalni IX.2010 IX.2010 zakończone

Sieci międzyobiektowe (pozostałe) IV.2010 VII.2010 zakończone

Wylot i umocnienie rowu VIII.2010 IX.2010 zakończone
2 Wodociag,przyłacze wodociagowe,Instalacje sanitarne i wentylacja IX.2009 VII.2010 zakończone

Wodociag i przyłącze wodociagowe IX.2009 X.2009 zakończone

Instalacje wod-kan X.2009 VII.2010 zakończone

Wentylacja V.2010 VI.2010 zakończone
3 Roboty budowlane IX.2009 X.2010 zakończone

Rozbiórki IX.2009 I.2010 zakończone

Budynek technologiczno-socjalny X.2009 VII.2010 zakończone

Reaktory biologiczne X.2009 IX.2010 zakończone

Osadniki wtórne X.2009 VI.2010 zakończone

Zbiornik buforowy XI.2009 XII.2009 zakończone

Pompownia ścieków (modernizacja) II.2010 II.2010 zakończone

komora rozdziału ob..nr 3 V.2010 VI.2010 zakończone

kanał otwarty z krata awaryjną ob.. Nr 3.1 V.2010 VI.2010 zakończone

Wiata ob.. Nr 12 VII.2010 VIII.2010 zakończone

Wiata ob.. Nr 16 VII.2010 VIII.2010 zakończone

komora pomiarowa ob..nr 6 VII.2010 VIII.2010 zakończone

Pompownia osadu z komora zasuw ob.. Nr 10 V.2010 VI.2010 zakończone

Zbiornik osadu ob.. Nr 11 V.2010 VI.2010 zakończone

Stanowisko zlewcze ścieków dowożonych ob.. Nr 13 V.2010 VI.2010 zakończone

przebudowa ist. piaskownika ob.. Nr A X.2009 XI.2009 zakończone

stanowisko dmuchaw przeniesionych ob.. Nr b' III.2010 III.2010 zakończone

Płyta fund. pod agregat prądotwórczy VI.2010 VI.2010 zakończone

Drogi wewnętrzne i place manewrowe IX.2009 X.2010 zakończone
4 Część elektryczna
VIII.2009 IX.2010 zakończone

Linie kablowe NN i sterownicze oraz pozostałe instalacje elektryczne VIII.2009 IX.2010 zakończone

Zdjęcia


Zdjęcia z budowy

Grudzień 2009

Luty 2010

Więcej zdjęć z budowy znajdziesz tutaj.

Lokalizacja


Lokalizacja
Poprawiony ( środa, 27 lutego 2013 08:44 )
 
Linki PDF Drukuj Email
  
czwartek, 20 sierpnia 2009 15:37

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013


http://www.prow.sbrr.pl - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

http://www.pokl.sbrr.pl - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

http://www.efs.gov.pl - Oficjalna strona Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
Poprawiony ( czwartek, 20 sierpnia 2009 15:47 )
 
Odnowa i rozwój wsi - Realizacja projektu w Grzymałkowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 20 sierpnia 2009 14:17

W dniu 3 sierpnia br. w Kielcach została podpisana przez Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Gmina Mniów umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury w centrum sołectwa Grzymałkow – budowa chodnika i parkingów oraz remont świetlicy”.

W ramach dofinansowanej operacji zostanie wybudowany chodnik oraz parkingi w Grzymałkowie przy ulicy Kościelnej oraz przeprowadzony remont „Wikarowki” z przeznaczeniem na świetlicę dla młodzież.

Całość prac zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się do końca grudnia 2009 roku zaś drugi do końca grudnia 2011 roku.

Całość prac objętych operacją wyniesie 1.575.608,82 zł, zaś kosztów kwalifikowalnych (możliwych do rozliczenia) 824.210,49 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 500.000 złotych i jest to maksymalna jaka mógł otrzymać beneficjent tego działania.

Prace pierwszego etapu obejmują roboty budowlane o wartości 523.212,85 zł kosztów ogółem (428.862,99 zł kwalifikowalnych; dofinansowanie – 260.166 zł), zaś drugiego 1.052.395,97 zł (395.347,50 zł kwalifikowalnych; dofinansowanie – 239.834 zł)


Jest to już trzecia Umowa podpisana przez Gminę Mniów na realizacje dużej inwestycji ze środków Unii Europejskiej, zaś suma pozyskanych środków na ich podstawie to kwota ponad 9 mln 300 tys zł.

Poprawiony ( czwartek, 20 sierpnia 2009 15:24 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6