Gmina Mniów

Fundusze pomocowe UE
Dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Gminy Mniów. PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 02 marca 2009 12:00

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą Nr 1537/09 dokonał wyboru projektów złożonych do Osi priorytetowej 4 ,,Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W Działaniu 4.1 ,,Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’ do dofinansowania wybrano 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR na ponad 145 mln zł. Wykaz tych inwestycji znajduje się na stronie samorządu województwa świętokrzyskiego.


Jednym z wybranych projektów jest wniosek Gminy Mniów pn.: „I etap kanalizacji gminy Mniów-Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów, Borki”. Cała wartość projektu wraz z przyłączami to kwota 13 609 088,39 zł, zaś wartość dofinansowania 7 516 962,00 zł co stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych projektu (bez przyłączy).

Wniosek uzyskał drugą wartość punktową (85 pkt) i trzecią wielkość dofinansowania w skali całego województwa.

 

 

Załącznik nr. 1
Poprawiony ( czwartek, 20 sierpnia 2009 15:08 )
 
Środki Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email
  
środa, 18 lutego 2009 13:51

W dniu 20 października br. Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach poinformował Gminę Mniów że wniosek „Kim zostanę w przyszłości?” - Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum kształtujące zainteresowania, uzdolnienia, rozwijające talenty w kontekście planowania przyszłej kariery zawodowej” pomyślnie przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 9487 zł. Projekt był wdrażany w ZS w Mniowie oraz ZS w Grzymałkowie w miesiącu listopadzie i grudniu br. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych a także opracowane zostały materiały dla nich przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którym Gmina współpracowała we wdrażaniu tego projektu.

Poprawiony ( środa, 18 lutego 2009 13:54 )
 
Środki na uruchomienie świetlicy w Zaborowicach PDF Drukuj Email
  
środa, 18 lutego 2009 13:50

15 października br. Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował, iż wniosek Gminy Mniów w sprawie dofinansowania utworzenia świetlicy w budynku strażnicy OSP w Zaborowicach został jak jeden z trzech w województwie świętokrzyskim został przyjęty do realizacji. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 24 października 2008 roku, a Minister Pracy i Polityki Społecznej reprezentowany był przez Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Panią Krystynę Wyrwicką. Środki na ten cel pochodziły z Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w 2008 rok. Kwota dofinansowania wyniosła 12.000 zł.

Poprawiony ( środa, 18 lutego 2009 13:54 )
Więcej…
 
Zajęcia sportowe dla uczniów PDF Drukuj Email
  
środa, 18 lutego 2009 13:50

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Gmina Mniów zgodnie z umową nr 1199/DSP/ZSR/08/AK z dnia 4 kwietnia 2008 r. rozpoczęła wdrażanie projektu „Zdrowe społeczeństwo jutra - zajęcia sportowe dla uczniów z terenu Gminy Mniów” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów. Zajęciami sportowymi zostało objętych 634 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy. Uczestniczyli w zajęciach na pływalni oraz piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki ręcznej a także tenisa stołowego. Uczniom zapewniony został bezpłatny wstęp na zajęcia pływania wraz z dojazdem do a także dojazd na wszystkie zajęcia sportowe (pod opieką nauczycieli). Wysokość dofinansowania wyniosła 50 %, co stanowi kwotę 48.214,99 zł. Pozostała część kosztów stanowiła wkład własny gminy.

Poprawiony ( środa, 18 lutego 2009 13:54 )
 
Mała Odnowa Wsi – Grzymałków PDF Drukuj Email
  
środa, 18 lutego 2009 13:49

W dniu 30 września została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gminą Mniów i Ochotniczą Strażą Pożarną w Grzymałkowie o współfinansowaniu modernizacji strażnicy OSP w Grzymałkowie w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć (tzw. Mała Odnowa Wsi), w ramach którego była już remontowana w/w. strażnica OSP w Zaborowicach.

Poprawiony ( środa, 18 lutego 2009 13:53 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6