Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków w sprawie suszy w uprawach Drukuj
Inne ogłoszenia
  
piątek, 23 sierpnia 2019 12:01

Wójt Gminy Mniów informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Mniów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, która spowodowała straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przedłuża się termin składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej do dnia 30 sierpnia 2019 r. Wnioski o oszacowanie strat dostępne są w pok. nr 1 lub na stronie Urzędu Gminy Mniów.

Do wniosku o oszacowanie szkód każdy rolnik zgodnie z wdrożoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego procedurą związaną z szacowaniem szkód musi załączyć:

1. kserokopię złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.