Ogłoszenie o materiałach azbestowych Drukuj
  
środa, 24 czerwca 2009 09:04
 OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Mniowie zachęca firmy do składania ofert na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Oferty zawierające cenę brutto oraz informację o aktualnym zezwoleniu Starosty Kieleckiego na wykonywanie działalności w/w zakresie kierować należy na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

lub faksem pod numer: (041)3737024

Termin składania ofert: 30 czerwiec 2009


Szczegóły pod numerem telefonu: (041)3737002 – 4 wew. 51