Położenie Gminy Drukuj
wtorek, 17 listopada 2009 13:44

Gmina Mniów leży w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Miejscowość Mniów usytuowana jest przy drodze krajowej nr 74 Kielce- Łódź w odległości około 20 km od Kielc. Teren gminy, o powierzchni 95 km2 (9521 ha) znajduje się na pograniczu dwóch odmiennych krain geograficznych: Gór Świętokrzyskich i Płaskowyżu Suchedniowskiego. Góry Świętokrzyskie pokrywają południowy fragment gminy zaliczany do Wzgórz Oblęgorsko-Tumlińskich. Przylega do nich Płaskowyż Suchedniowski, rozciągający się od północy. Znaczną część Pasma Oblęgorsko- Tumlińskiego stanowi Suchedniowsko- Oblęgorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, gdzie występują rzadkie i chronione gatunki fauny i flory. Są tutaj również liczne użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody. Ponadto poza terenem wyżej wymienionego Parku gmina leży w całości w obrębie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ochroną objęte są również stanowiska archeologiczne, miejsca pamięci narodowej i historyczne obiekty kultowe

 

Gmina Mniów leży w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Miejscowość Mniów usytuowana jest przy drodze krajowej nr 74 Kielce- Łódź w odległości około 20 km od Kielc. Teren gminy, o powierzchni 95 km2 (9521 ha) znajduje się na pograniczu dwóch odmiennych krain geograficznych: Gór Świętokrzyskich i Płaskowyżu Suchedniowskiego. Góry Świętokrzyskie pokrywają południowy fragment gminy zaliczany do Wzgórz Oblęgorsko-Tumlińskich. Przylega do nich Płaskowyż Suchedniowski, rozciągający się od północy. Znaczną część Pasma Oblęgorsko- Tumlińskiego stanowi Suchedniowsko- Oblęgorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, gdzie występują rzadkie i chronione gatunki fauny i flory. Są tutaj również liczne użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody. Ponadto poza terenem wyżej wymienionego Parku gmina leży w całości w obrębie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ochroną objęte są również stanowiska archeologiczne, miejsca pamięci narodowej i historyczne obiekty kultowe

 

Poprawiony ( poniedziałek, 23 listopada 2009 09:46 )