Walory turystyczne Drukuj
niedziela, 04 listopada 2007 20:09
To właśnie między innymi położenie geograficzne gminy rozpostartej w kotlinie pomiędzy górami: Baranią, Sieniawską i Perzową sprawia, że jest ona interesująca pod względem turystycznym. Pagórkowaty teren porastają piękne, gęste lasy zasobne w grzyby, jagody i inne rodzaje runa leśnego. Całości malowniczego obrazu dopełniają przepływające przez gminę rzeki: Czarna Taraska, Łososina i Krasna.

Dolina rzeki Krasnej tworzy, objęty ochroną rezerwatową, unikalny w skali kraju zespół bagien i łąk trzęślicowych oraz borów bagiennych, łęgów i olsów. Występują tu min.: pełnik europejski, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna i rzadkie gatunki storczyków: kruszczyk błotny i storczyk szerokolistny. W rezerwacie spotkać można około 120 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak: błotniak stawowy, bocian czarny, orlik krzykliwy. Do „Doliny Krasnej” dotrzeć można żółtym szlakiem z miejscowości Mniów.

Te i wiele innych ciekawych tajemniczych i pełnych uroku miejsc, cisza, spokój, świeże powietrze, sprawiają, że w gminie panują idealne warunki do wypoczynku, turystyki pieszej, rowerowej i konnej, a także rozwoju agroturystyki.

 

 


Poprawiony ( niedziela, 08 listopada 2009 23:30 )