Zmiany w prawie budowlanym Drukuj
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 21 maja 2009 11:54

Mniów, dnia 30.04.2009r.

 

 

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM


Od 1 stycznia 2009r. budynki oddane do użytkowania oraz wprowadzone do obrotu powinny posiadać świadectwo energetyczne.

Obowiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.


Takie świadectwa mogą wystawić tylko osoby posiadające określone przepisami uprawnienia, ustawowa ważność świadectwa jest na okres 10 lat.