Bezpłatne szkolenia zawodowe Drukuj
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 25 czerwca 2009 11:03

1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 45 rok życia i są zatrudnione na podstawie:

 
- Umowy o prace

- Umowy zlecenia

- Umowy o dzieło

- Spółdzielczej umowie o prace

- Mianowania

- Powołania

- Wyboru

W ramach projektu zostaną zorganizowane w Kielcach bezpłatne szkolenia zawodowe:

- OPERATOR MASZYN DROGOWYCH

- OPERATOR KOPAREK I ZWAŁOWAREK

Przewiduje się utworzenie 10 grup szkoleniowych. Wszystkim kursantom będzie przysługiwał:

- Zwrot kosztów dojazdu

- Materiały szkoleniowe

- Posiłek

Szkolenie kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu ukończenia kursu i nabycia określonych umiejętności. Certyfikaty zostaną wydane przez akredytowaną lub ciesząca się powszechnym zaufaniem instytucje i potwierdzać będą prawo do wykonywania określonych w nim czynności

Realizację projektu rozpoczynamy od promocji i rekrutacji i w  ramach tego etapu organizujemy spotkania informacyjno-promocyjne z potencjalnymi beneficjentami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. Celem tych spotkań jest szczegółowe przedstawienie idei projektu, zaplanowanych działań oraz założeń i rezultatów. W trakcie spotkań będzie prowadzona także wstępna rekrutacja.

Drugi etap rekrutacji polega na indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym, które między innymi pomogą Beneficjentom poznać własne predyspozycje zawodowe. W działaniach tych weźmie udział 200 osób, spośród których zostanie wyłonionych 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Osoby, które spełnią wszystkie warunki formalne uczestnictwa i zakwalifikują się do udziału w projekcie, zapraszamy do składania zgłoszeń na oferowane kierunki szkoleń w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

Na chwilę obecną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z:

Kinga Lipowska
Specjalista ds.szkoleń

 

Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o.
al. Jana Pawła II 12/2
31-571 Kraków
tel. 0-12 294 18 64

Poprawiony ( czwartek, 25 czerwca 2009 11:09 )