Walne zgromadzenie członków LGD Drukuj
wtorek, 09 marca 2010 12:38
dorzecze_bobrzy_x80px

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
ma przyjemność zaprosić
Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
które odbędzie się 11 marca 2010r. o godz. 18.00
w Świetlicy wiejskiej w Tumlinie
Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza

 3. Stwierdzenie quorum

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 6. Głosowanie i podjęcie Uchwał w sprawie odwołania:

- z funkcji Prezesa Zarządu p. Andrzeja Paździerza

- z funkcji Wiceprezesa Zarządu p. Annę Gad

- z funkcji Wiceprezesa Zarządu p. Justynę Ślewę

- z funkcji członka Rady p. Tomasza Zbróga

- z funkcji członka Rady p. Zbigniewa Zagdańskiego

- z funkcji członka Rady p. Justynę Dziubeła

 1. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie powołania:

- na funkcję Wiceprezesa Zarządu po jednej osobie z gmin

Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk

- na funkcję członka Rady po jednej osobie z gmin Mniów,

Strawczyn, Zagnańsk

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008r.

 2. Informacja z działalności Zarządu

 3. Informacja w sprawie siedziby biura LGD

 4. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zmiany LSR

 5. Podjęcie Uchwały w sprawie składki członkowskiej

 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu (propozycje na

stronie internetowej)

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany LSR (propozycje na stronie

internetowej)

 1. Wolne wnioski.

Poprawiony ( wtorek, 09 marca 2010 13:05 )