Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Drukuj
  
piątek, 05 sierpnia 2011 10:27

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XI, (jedenastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 11 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.06.2011 r.

2. Informacja komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

3. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

4. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

5. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

7. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Mniowie,

8. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Wólce Kłuckiej.

9. Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2012 rok.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.8.2011.

Mniów, 2011-08-03.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak