Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Drukuj
  
piątek, 23 marca 2012 12:23

Uprzejmie informuję, że zwołuję XVIII, (osiemnastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 28 marca 2012 r. (środa) o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 22.02.2012r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok, środków stanowiących fundusz sołecki,

4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2012 roku,

5. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.2.2012.

Mniów, 2012-03-20.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak