Uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Drukuj
  
środa, 30 maja 2012 12:24

W BIP zamieszczono treść 2 uchwał V Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawach: