Z prac Rady Gminy w Mniowie Drukuj
  
środa, 27 lutego 2013 07:55
W dniu 25 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta ósma sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a druga w 2013 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok,

- w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Ponadto obradach dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w Mniowie udział wziął przedstawiciel firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach i omówił sprawy dotyczące opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Mniów do 2020 roku