Z prac Rady Gminy Mniów Drukuj
Rada Gminy
  
poniedziałek, 25 lutego 2019 09:51

W dniu 20 lutego odbyła się VII zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów na VII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok,
  • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
  • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów,
  • w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.