Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów Drukuj
Rada Gminy
  
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 18:00

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XI sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 25.06.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 35/4 położonej w obrębie geodezyjnym Serbinów.

5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 234/2 położonej w obrębie geodezyjnym Skoki.

6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 125/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków.

7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 109/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków.

8. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Mniów ul. Ekologiczna, Zachybie, Gliniany Las i Pielaki.

9. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

10. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Mniów".

11. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów.

12. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.

13. w sprawie zmian w budżecie gminy.

14. Wolne wnioski i ogłoszenia.

15. Zamknięcie sesji.

Sławomir Gaweł

Przewodniczący Rady