Gmina Mniów realizuje projekt pn. " Mniowskie Skrzaty" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Drukuj
  
czwartek, 22 grudnia 2016 10:43
logo_fe_program_regionalny.png swietokrzyskie-w.png eu_efs.png

Plakat Projekt „Mniowskie skrzaty” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wzrost udziału 55 dzieci (Dz - 26, Ch - 29) w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich w edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Mniów.

W ramach projektu utworzono trzy nowe oddziały przedszkolne przy szkołach w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie z filią w Rogowicach łącznie dla 55 dzieci.

Dzieci uczestniczące w projekcie objęte są nie tylko podstawową edukacją przedszkolną. Dzięki pozyskanym środkom możemy zapewnić im również dostęp do zajęć specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz zajęcia plastyczne. Dofinansowanie, które otrzymamy pozwoliło nam także na doposażenie bazy dydaktycznej. Dzieci mogą realizować zajęcia i bawić się w pięknie wyposażonych salach. Mogą uczyć się i rozwijać umiejętności obsługi sprzętu ICT. Sale wyposażyliśmy w nowe meble, zabawki, gry edukacyjne, a także tablice interaktywne, rzutniki i laptopy. Dzieci, choć tak małe, ponieważ są w wieku od 3 do 5 lat bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Stworzenie warunków do uczestnictwa dzieci w zajęciach edukacji przedszkolnej to nie tylko szansa na ich lepszy rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny, to również krok w stronę ich rodziców, którzy będą mogli podjąć pracę lub aktywnie poszukiwać pracy

i zmienić swoją sytuację społeczną - zawodową.

Planowane efekty:

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 55

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 55.

Całkowita wartość projektu: 806 910,00 zł. w tym kwota dofinansowania: 674 520,00 zł.

Projekt realizowany od 01.10.2016r. do 30.09.2017r.

Działania projektowe są komplementarne dla przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia społecznego i aktywności mieszkańców. Mając na uwadze synergię działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno w zakresie potrzeb I rzędu jak i potrzeb

II rzędu.