Wybory do Izb Rolniczych Drukuj
Budownictwo
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 11:06

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych został wyznaczony na dzień 28 lipca 2019 r.

WAŻNE DATY:

• 17 - 25 czerwca 2019 r. - wyłożenie w Urzędzie Gminy Mniów spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach;

• do 5 lipca 2019 r. – zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych;

• 28 lipca 2019 r. - WYBORY

ZASADY WYBORÓW:

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i osoby prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

• zgłoszenie kandydata,

• oświadczenie,

• listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia.

Druki te można otrzymać w Urzędzie Gminy Mniów.

Dokumenty przyjmowane będą do 5 lipca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Mniów ul. Centralna 9 26-080 Mniów (pokój nr 1).

Pełna informacja na temat wyborów dostępna na stronie internetowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.