Budowa kanalizacji sanitarnej Mniów - Węgrzynów - Borki Drukuj
środa, 09 grudnia 2009 08:52

Dane podstawowe


Dane podstawowe
PR_NSP
woj_sw
eu_efrr
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
Obiekt inwestycji

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów

zadanie 3 Mniów – Węgrzynów - Borki

Koszt brutto
4 790 365,90 zł (kwota sumaryczna dofinansowania dla oczyszczalni i kanalizacji: 7 516 962,00 zł)
Źródło dofinansowania
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 41 28-100 Busko Zdrój
Termin realizacji VII.2009 - XI.2010
Opis Wybudowana została kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniową (suma długości- 7,739 km) o przepustowości 225 m3/d. Zgodnie z warunkami przyłączenia, odbiór ścieków odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Mniów.

Wybudowano także 3 przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi.

Do systemu zostanie podłączonych docelowo 282 gospodarstw domowych składających się z 1355 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ilość wykonanych przyłączy do budynków wynosi blisko 250 sztuk).

Harmonogram prac


Harmonogram prac
Lp. Opis robót Planowany termin rozpoczęcia prac Planowany termin zakonczenia prac Aktualny stan prac

Kanały PCV grawitacyjne - S, F, G
IX.2009 XI.2010 zakończone

Przyłącza kanalizacji sanitarnej
VII.2009 X.2010 zakończone

Przepompownia ścieków P1 VII.2009 X.2010 zakończone

Przepompownia ścieków P2 IX.2010 X.2010 zakończone

Przepompownia ścieków P3 III.2010 X.2010 zakończone

Rurociągi tłoczne
VII.2009 XI.2010 zakończone

Inne - Projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego
VII.2009 XI.2010 zakończone

Lokalizacja


Lokalizacja
Poprawiony ( czwartek, 28 lutego 2013 10:02 )