Inwestycje w gminie Drukuj

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 

Inwestycje planowane

 

Inwestycje zakończone

Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego - budowa masztów internetowych w Gminie Mniów

Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzymałków, Pałęgi i Wólka Kłucka.

Kompleks sportowy w Mniowie

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T przez wieś Pępice i Cierchy

Drugi etap kanalizacji gminy Mniów

Wykonanie studni wierconej nr.2a w Grzymałkowie

Budowa sali gimnastycznej w Cierchach

Budowa kanalizacji sanitarnej Mniów - Węgrzynów - Borki

Budowa sali gimnastycznej w Zaborowicach