Stop wypalaniu traw Drukuj
wtorek, 27 marca 2012 10:48

APEL

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

w sprawie zaniechania wypalania traw

i pozostałości roślinnych !!!

 

  

 

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstaje średnio ok. 2,5 tys. pożarów rocznie.

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów. W ubiegłym roku jednostki świętokrzyskiej straży pożarnej interweniowały w tym zakresie 3949 razy natomiast już od początku roku odnotowano, aż 250 interwencji przy pożarach traw i pozostałości roślinnych.

Dzieje się tak, ponieważ niestety w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Nic bardziej błędnego!

Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich „praktykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru.

Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań

gospodarskich i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).

Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg,

znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych.

Pamiętajmy! Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje.

 

Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa.

Oznacza to, że wszyscy całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki

z pożarami traw.

Pamiętajmy! Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu człowieka decydują minuty.....

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa, kto bez dozoru i bez zachowania wszelkich środków ostrożności wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach,

rowach, pasch przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Pamiętajmy ! Wypalanie traw jest surowo zabronione! Co roku w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób!

 

Świętokrzyski

Komendant Wojewódzki PSP

st bryg. mgr inż. Zbigniew Muszczak

Poprawiony ( wtorek, 27 marca 2012 10:53 )