Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich Drukuj
piątek, 01 czerwca 2012 10:13

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich

 

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

 

Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania maczek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

 

zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno - kostnych,

nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 min złotych, zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt właściciela,

blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno - administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno -kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

 

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze